آموزش-جامع-ترک-چشم-چرانی

آموزش جامع ترک چشم چرانی

چشم چرانی، زیر بنای بسیاری از انحرافات دیگر جنسی از قبیل خودارضایی، تخیلات جنسی، روابط نامشروع، خیانت، پورنوگرافی و غیره است. همه چیز از چشم شروع میشود (خصوصا برای مردان).  پس بسیار مهم است که این عادت ناپسند هر جه سریعتر کنار گذاشته شود.

 

در این صفحه، کلیه فایلهای صوتی مربوط به ترک چشم چرانی ارائه میشود:

 

جلسه اول ترک چشم چرانی: تمام زنان دنیا هم کافی نیستند!

دانلود جلسه اول


جلسه دوم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه دوم


 

جلسه سوم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه سوم


جلسه چهارم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه چهارم


جلسه پنجم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه پنجم


جلسه ششم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه ششم


جلسه هفتم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه هفتم


جلسه هشتم ترک چشم چرانی

دانلود جلسه هشتم


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید