ازدواج آسان قسمت ۵ – مهریه

مهریه زیاد، نشانه ارزش زن یا عاملی برای استحکام رابطه نیست!!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید