استفاده از الله اکبر

استفاده از الله اکبر

در این فایل صوتی در رابطه با استفاده از ذکر الله اکبر، هنگامی که نگرانی ها و دغدغه های ذهنی ناشی از افکار جنسی به ما هجوم می آورند، صحبت می کنیم.
خداوند بزرگتر از آن است که متصور شود؛ به یاد داشته باشیم که خداوند از تمام نگرانی های ما بزرگ تر است. فقط کافیست به نیروی الهی متصل شویم و تمام نگرانی هایمان را به خداوند بسپاریم.

فایل صوتی استفاده از الله اکبر را دانلود کنید.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید