افشاگری: موسسه کینزی قسمت چهارم: آلفرد کینزی که بود؟

در این ویدیو در رابطه با شخصیت آقای آلفرد کینزی، بنیانگذار موسسه تحقیقاتی کینزی صحبت میکنیم. رسانه ها، وی را به عنوان یک مرد خانواده، مذهبی و استاد دانشگاه معرفی کردند در حالیکه او به انواع بیماریهای جنسی مبتلا بود: مازوخیسم، خودارضایی، هم جنس بازی، خیانت، چشم چرانی . بخش زیادی از دانش سکسولوژی امروز، بر مبنای انتشارات و داده های تقلبی این موسسه بنا شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید