اولویت با ترک شهوت

اولویت با ترک شهوت

اگر به شهوترانی دچار هستیم، رهایی از شهوت مهمترین اولویت ما در زندگی باید باشد. چون شهوت بسیار نامرد است، و زندگی ای که بر مبنای شهوت ساخته شود، هر لحظه ممکن است فرو ریزد.

فایل صوتی اولویت با ترک شهوت را دانلود کنید.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید