بترس و بلرز و اقدام کن!

اولین ویدیویی که ضبط کردم، در اتاق خانه ام با یک موبایل و شرایط غیر حرفه ای نور و صدا و … بود. ولی آن شب عهد کرده بودم که تا این ویدیو را ضبط و آپلود نکنم،نخوابم. با وجود همه ترسها و نگرانی ها و اینکه آیا مردم چه فکری میکنند و… ویدیو را تولید و آپلود کردم.آن ویدیو الان بیش از ۸ هزار بار دیده شده و مورد استقبال قرار گرفته است. پیام این داستان: با وجود ترس، نگرانی، اضطراب و نجوای شیطان اقدام کن!

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید