ترک پرخوری و شهوت شکم

با شهوت پرخوری نفسمان چه کنیم؟ در این ویدیو راهکارهایی که به خود من جواب داده است را برسی میکنیم. روزه گرفتن، بسیار در این امر به ما کمک میکند. مثبت اندیشی و عدم توجه به ناخواسته ها هم همینطور .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید