زلزله کرمانشاه

تسلیت بابت زلزله غرب کشور

ضمن تسلیت بابت زلزله دیشب در کرمانشاه و شهرهای دیگر، برای بازماندگان دعا میکنیم. زلزله هشداری است برای ما که مسیر روح خودمان را با آخرت هماهنگ کنیم.

دانلود فایل صوتی تسلیت بابت زلزله غرب کشور

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید