تنهایی و خودارضایی

تنهایی و خودارضایی

در اوایل ترک خودارضایی مهم است که از تنهایی دوری کنیم و در جمع های سالم (خانواده، باشگاه ورزشی) قرار بگیریم. پس از مدت ها پاک ماندن،حتی در تنهایی، حضور خداوند باعث می شود که خودارضایی نکنیم.

فایل صوتی تنهایی و خودارضایی را دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید