حسن نیت در روابط عاشقانه

حسن نیت در روابط عاشقانه

در این فایل صوتی در رابطه با داشتن حسن نیت و نیت خیر در رابطه با همسر یا معشوق، صحبت میکنیم.
در یک رابطه عاشقانه،اگر طرفین حتی در عمل امکان وقت گذاشتن برای هم را ندارند، حداقل از نظر زبانی بیان کنند که آرزوی این کار را دارند. مثل گفتن “دوستت دارم” ،یا “ای کاش پیشت بودم”

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید