روند پیشروی شهوت

در این ویدیوی انیمیشن ساده که بیش از ده میلیون بازدید در یوتیوب داشته ، روند شهوترانی به نمایش گذاشته میشود. شهوت میتواند ابعاد مختلفی مثل روابط جنسی نامشروع، الکل ،‌مواد مخدر ، چشم چرانی، خود ارضایی و … داشته باشد.

این روند از یک کنجکاوی و یک وسوسه شروع میشود ، سپس وسوسه تبدیل به عمل شهوت آمیز میشود. لذت کاذب اولیه باعث ایجاد اشتیاق در فرد برای انجام هرچه بیشتر آن میشود و با هر بار تکرار آن عمل، اعتیاد فرد بیشتر شده، روحش غمگین و افسرده و زندگی اش تاریک و تاریک تر میشود.

در انتها نه تنها از آن لذتها چیزی نمی ماند، بلکه انسان آن نشاط اولیه را هم از دست داده و واقعا در حسرت و درد متوقف میشود.

?

10 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید