سالیتود و خلاقیت

سالیتود و خلاقیت

خلاقیت، ایده های ناب و الهامات قوی همگی در سالیتود و خلوت اتفاق می افتد. سالیتود به معنای تا آخر عمر مجرد بودن نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از دوران مجردی است، تا زمان ازدواج.

فایل صوتی سالیتود و خلاقیت را دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید