شباهت ارتباط کامپیوتر با اینترنت و ارتباط انسان با خدا

در مباحث کامپیوتری، موضوعی به نام کلاینت و سرور داریم. کامپیوتر کلاینت (مشتری) با اتصال به سرور ( مثلا گوگل)، خود را به دریایی از اطلاعات و دانش متصل میکند. بدون اتصال به اینترنت، کامپیوتر مُرده است. انسان هم همینطور است، با اتصال به خداوند، انسان به منبع بیکران قدرت و دانش و …. متصل میشود و زنده میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید