شهوت قاتلان حسین ع

شهوت قاتلان حسین ع

در این فایل صوتی، نقش شهوت در ذات قاتلین امام حسین ع را بررسی میکنیم.

شهوت، آنچنان پتانسیلی برای تخریب دارد، که انسانها را تا سر حد شهید نمودن یک امام و ولی خدا تنزل میدهد. شهوت جنسی، پولی، قدرت و… وقتی با هم ترکیب شوند انسان را به شیطان تبدیل میکنند

 

این فایل صوتی را از  اینجا دانلود کنید.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید