غروب

یکی از معنوی ترین اوقات شبانه روز، غروب است. زمانی که دلگیری خاصی دارد و دل انسان هوشیار، فقط خداوند را طلب میکنید. در دوران دوری من از خداوند، از وقت غروب فرار میکردم و خود را با کارهای کم ارزش مشغول میساختم. امروز هنگام غروب فقط، دلم را با خداوند آرام میکنم، مانند همه مخلوقات که به ذکر لااله الاالله مشغولند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید