قدرت میل جنسی

پتانسیل میل جنسی آنقدر قدرتمند است که شکل انحراف یافته آن، تبدیل به یک صنعت صد میلیارد دلاری به نام صنعت پورنوگرافی شده است. جال تصور کنید اگر این میل تعالی یافته و در راه صحیح استفاده شود، چه نیروی عظیمی خواهد داشت. در دوره تبدیل میل جنسی به ثروت، تولید شده توسط مجموعه مس به طلا؛ علم تعالی میل جنسی را آموزش داده ایم.

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید