مقابله با تنهایی و بی کسی

مقابله با تنهایی و بی کسی

بهترین راهکار برای مجردهایی که نمی خواهند شهوترانی کنند، کار کردن روی خود و استفاده بهینه از دوران مجردی و پیش از ازدواج است. با این کار، کیفیت دوران مجردی بسیار بالاتر می رود.

فایل صوتی مقابله با تنهایی و بی کسی را دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید