نقش-مردان-در-خیانت-زن

نقش مردان در خیانت زن

در این فایل صوتی در رابطه با نقش مردان در ایجاد زمینه های خیانت همسرشان صحبت میکنیم .

عادی شدن زن برای مرد؛چشم چرانی مرد؛نبود خلاقیت دراو؛قطع واریزی به بانک عاطفی و تصور اینکه زن بدون هیچ تلاشی در کنار مرد باقی خواهد ماند، زن را در معرض لغزیدن به سمت خیانت قرار میدهد.

 

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید