هوس یا عشق

هوس یا عشق

آیا نمود و تجلی ظاهری عشق، بوسیدن و معاشقه است و هر کس دیگری را بوسید یعنی عاشق او است؟

در این فایل صوتی در رابطه با تفاوت بین هوس و عشق واقعی صحبت میکنیم و این موضوع را بیشتر باز میکنیم.

فایل صوتی هوس یا عشق را دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید