ورزش و رفع افسردگی

ورزش بهترین راه برای رفع افسردگی است و بسیار مهم است که ورزش رو جزو برنامه روزمره خود قرار دهیم.. ,ورزش کردن باعث ترشح هورمونهای شادی بخش میشود. علاوه بر آن، با ورزش روزانه، انسان کنترل رژیم غذایی خود را نیز جدی تر میگیرد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید