پرسشنامه خودارضایی برای فارسی زبانان جهان

لطفا چند دقیقه وقت بگذارید و پرسشنامه خودارضایی زیر را پر کنید.
جوابهای شما عزیزان به ما کمک میکند که عوامل مرتبط با خودارضایی را بیشتر بسنجیم و بتوانیم آموزشهایی را مهیا کنیم که نیازهای کابران را بهتر برآورده کند.

فراموش نکنید که تحقیقات آکادمیک در زمینه خودارضایی،‌خیلی زیاد وجود ندارد و علت اصلی آن، دسیسه موسسات بزرگ و ثروتمند جهان مانند موسسه کینزی است که در صدد ترویج خودارضایی، هم جنس بازی و دیگر انحرافات جنسی در جهان هستند.

با جواب دادن به این پرسشنامه، شما هم قدمی در جهت انجام یک همه پرسی ملی و جمع آموری اطلاعات مستند در رابطه با خوداضایی و عوارض آن، بر میدارید.

از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.