لطفا در پاسخگویی به سوالات اعضای سایت، مشارکت کنید.

اگر هنگام مرور سوالات، جواب و نقطه نظری داشتید که فکر میکنید مفید است، آن را در پاسخ به آن سوال قرار بدهید.

تجربیات، ایده ها و نظرات شما عزیزان، به اعضای دیگر سایت کمک خواهد کرد تا از تجربیات شما استفاده کنند.

هشدار:
از آنجایی که حوزه مطالب و سوالات این سایت در زمینه مسائل جنسی، خودارضایی و … می باشد، هر گونه پیام منفی، توهین، تحریک آمیز، و پیامی که مخالف شئون اخلاقی باشد، حذف شده و فرد مورد نظر بلاک میشود.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
شما نمی توانید سوال ها را ببینید