فایل‌های صوتی رایگان

solitude-and-people-talking

سالیتود و حرف مردم

/
در این مقاله در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که اگر ما در …
why-solitude-before-marriage

چرا مجردی و خلوت درون پیش از ازدواج ضروری است؟

/
در این مقاله در رابطه با اینکه چرا دوران سالیتیود یا خلوت درو…
successful-without-spirituality

موفق ولی بدون معنویت 2

/
به دلیل درخواست کاربران زیادی که در رابطه با فایل خداوند و معنوی…
power-of-lust

قدرت شهوت در خیانت

/
در این فایل صوتی، در رابطه با قدرت ویرانگر شهوت صحبت خواهیم ک…
successful-without-spirituality

موفق و بدون معنویت

/
در این فایل صوتی در رابطه با انسان هایی صحبت می کنیم که اعتقا…
solitude-se-x-ual-energy-transmutation-barriers

سالیتود و استحاله: موانع راه

/
در این مقاله در رابطه با ارتباط بین دوران خلوت درون یا سالیتیود…
expectation-from-allah

توقع از خداوند

/
در این فایل صوتی در رابطه با توقع داشتن از خداوند صحبت می کنیم. شاید …
break-up-experience

تجربه شکست عشقی

/
در این فایل صوتی در رابطه با خانم های صحبت می کنیم که در یک رابطه …
a-generous-giver-and-an-excellent-receiver-1

بخشنده ای دست و دلباز ودریافت کننده ای بی نظیر

/
در این فایل صوتی، در مورد موضوع بسیار مهم بخشندگی و گیرندگی صحبت خو…