فایل‌های صوتی رایگان

رابطه جنسی قبل از ازدواج

رابطه جنسی قبل از ازدواج

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به رابطه…
کم محلی و جاذبه

کم محلی و جاذبه

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با س…
تنبلان گمنام

تنبلان گمنام

/
در این فایل صوتی در رابطه با تنبلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. وید…
ارزان فروختن خود

ارزان فروختن خود

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به ارزان…
درمان احساس حقارت

درمان احساس حقارت

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی سؤال زیر را ک…
بی هدفی

بی هدفی

/
سلام خدمت کاربران مس به طلا. در این فایل صوتی در مورد بی هدفی …
ماندن در رابطه تمام شده

ماندن در رابطه تمام شده

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، راجع به ماند…
مسدود شدن تلگرام

مسدود شدن تلگرام

/
حال که تلگرام فیلتر شده است چگونه آموزشهای مس به طلا را دنبا…
زیان از سمت خدا

زیان از سمت خدا

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، در رابطه با …