فایل‌های صوتی رایگان

چند همسری و ازدواج موقت

چند همسری و ازدواج موقت

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، سؤالی که یکی…
کمال همنشین

کمال همنشین

/
در این فایل صوتی در رابطه با انتخاب همنشین درست صحبت می کنیم. …
شبهه راجع به دین

شبهه راجع به دین

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با ا…
فعال کننده های شهوت

فعال کننده های شهوت

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با ع…
ترک شهوت در ماه رمضان

ترک شهوت در ماه رمضان

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، ضمن تبریک با…
شب قدر

شب قدر

/
شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است       یارب این تأثیر دولت در…
نان حلال

نان حلال

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی درباره حلال خ…
طرز رفتار با معتاد

طرز رفتار با معتاد

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به نحوه …
از چاله به چاه

از چاله به چاه

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی مبحث اعتیاد ب…