فایل‌های صوتی رایگان

addiction-to-love

اعتیاد به عشق

/
در این فایل صوتی، در رابطه با اعتیاد داشتن به عشق صحبت میکنیم و ت…
early-puberty

بلوغ زودرس - قسمت 1

/
در این فایل صوتی در رابطه با بلوغ زودرس در کودکان و ارتباط آن با خود …
the-best-version-of-ourselves

بهترین نسخه خود

/
در این فایل صوتی در رابطه با "بهترین نسخه خود" صحبت میکنیم. ا…
people-are-hungry

مردم گرسنه اند!!؟

/
در این فایل صوتی در رابطه با "گرسنه بودن مردم!!! و ارتباط آن ب…
-our-behaviour-vibtation

ارتعاش رفتار ما

/
در این فایل صوتی در رابطه با ارتعاش و اثر رفتار ما بر دیگران، ب…
chat-outside-marriage

چت با نامحرم

/
در این مقاله در رابطه با قطع وابستگی های چتی صحبت می کنیم. مخصوصا…
courage-to-do-service

جگر خدمت کردن

/
در این فایل صوتی راجع به شهامت و جگر خدمت کردن صحبت میکنیم. د…
se-xu-al-slavery-of-worlds-people

بردگی جنسی مردم جهان

/
در این فایل صوتی، به افشاگری جریان عظیمی از رسانه ها و دانشمند…
plasco-building-lessons

درسهای حادثه غم انگیز پلاسکو

/
در این فایل صوتی، حادثه غم انگیزساختمان پلاسکو را به همه هموطنان عزیز، خ…