مطالب توسط مس به طلا

شهوت قاتلان حسین ع

در این فایل صوتی، نقش شهوت در ذات قاتلین امام حسین ع را بررسی میکنیم. شهوت، آنچنان پتانسیلی برای تخریب دارد، که انسانها را تا سر حد شهید نمودن یک امام و ولی خدا تنزل میدهد. شهوت جنسی، پولی، قدرت و… وقتی با هم ترکیب شوند انسان را به شیطان تبدیل میکنند   این فایل […]

عزادار با کلاس

در این فایل صوتی در رابطه با سه مرحله از عزاداری صحبت میکنیم. سه سطحی که انسان میتواند در آن مراتب، عزاداری کند. و از سطح اول به دوم و درنهایت سطح سوم ارتقا پیدا کند. این سطوح عبارتند از: ۱- شرکت کسب درک عزاداری از پدر و مادر و هیئت و … ۲- کسب […]

پنج مرتبه عزادار حقیقی

در این فایل صوتی در رابطه باپنج مرتبه از مقام انسان عزادار بر امام حسین صحبت میکنیم. عزاداری ۵ مرتبه دارد که برای هر انسانی از هر دینی صادق است:۱-اندوه قلبی، ۲-اندوه آشکار(سینه و زنجیرو گریه)، ۳-برائت از ظالمین، ۴- معرفت بیشتر و ایجاد حس انتقام جویی، ۵- انتقام عملی. برگرفته از: کتاب عزادار حقیقی […]