نکنه برگردم به لغزش؟

نکنه برگردم به لغزش؟

/
کاربری از ما سؤال پرسیدن: بعد از اینکه چند ماه خودارضایی رو کنار گذا…
مقابله با تخیلات جنسی

مقابله با تخیلات جنسی

/
در این فایل صوتی در رابطه با تخیلات جنسی صحبت می کنیم و اینکه چ…
درمان احساس حقارت

درمان احساس حقارت

/
در این فایل صوتی در رابطه با احساس حقارتی که پس از خودارضایی …
هجوم وسوسه خودارضایی

هجوم وسوسه خودارضایی

/
در این فایل صوتی در رابطه با لغزیدن هنگام وسوسه صحبت می کنیم. د…
تنهایی و خودارضایی

تنهایی و خودارضایی

/
در این فایل صوتی در رابطه با موضوع تنهایی و اثر اون بر روی خو…
تقویت اراده- قسمت دوم

تقویت اراده- قسمت دوم

/
در این فایل صوتی در رابطه با تقویت اراده بیشتر صحبت می کنیم. …
تقویت اراده- قسمت اول

تقویت اراده- قسمت اول

/
در این فایل صوتی در رابطه با تقویت اراده صحبت می کنیم. کاربره…
پرسشنامه ی خودارضایی برای فارسی زبانان جهان

پرسشنامه ی خودارضایی برای فارسی زبانان جهان

/
در این فایل صوتی، در مورد پرسشنامه ی خودارضایی که بر روی وب سا…
تفاوت خودارضایی و زناشویی

تفاوت خودارضایی و زناشویی

/
در این فایل صوتی در رابطه با خودارضایی و داشتن رابطه با همسر صحبت می …
ترک ممکن است

ترک ممکن است

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که گاهاً بعضی از…