فعال کننده های شهوت

فعال کننده های شهوت

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با ع…
ترک شهوت در ماه رمضان

ترک شهوت در ماه رمضان

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، ضمن تبریک با…
طرز رفتار با معتاد

طرز رفتار با معتاد

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به نحوه …
از چاله به چاه

از چاله به چاه

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی مبحث اعتیاد ب…
رابطه جنسی قبل از ازدواج

رابطه جنسی قبل از ازدواج

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به رابطه…
تنبلان گمنام

تنبلان گمنام

/
در این فایل صوتی در رابطه با تنبلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. وید…
ارزان فروختن خود

ارزان فروختن خود

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به ارزان…
مقابله با وسوسه

مقابله با وسوسه

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با م…
اولویت با ترک شهوت

اولویت با ترک شهوت

/
اگر به شهوترانی دچار هستیم، رهایی از شهوت مهمترین اولویت ما د…
کثرت دلیل بر صحت نیست

کثرت دلیل بر صحت نیست

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که آیا کثرت تعدا…