توبه در مالزی

توبه در مالزی

/
"دلایل توبه من در مالزی" سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. …
مهربانی خدا

مهربانی خدا

/
"چرا خدا نجاتم نمیده؟ مگه نمی بینه چقدر حالم بده؟" سلام خدمت…
شریک برای خدا

شریک برای خدا

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با خ…
چهره نازیبا

چهره نازیبا

/
"خوشگل نیستم! چه کنم؟" سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل ص…
کمال همنشین

کمال همنشین

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با ا…
شبهه راجع به دین

شبهه راجع به دین

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی در رابطه با ا…
ترک شهوت در ماه رمضان

ترک شهوت در ماه رمضان

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، ضمن تبریک با…
شب قدر

شب قدر

/
شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است       یارب این تأثیر دولت در…
نان حلال

نان حلال

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی درباره حلال خ…
عدالت و احسان

عدالت و احسان

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به صفات …