repent-to-allah

توبه

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع می خوام صحبت کنم که ما چطور ب…
sifu-pupil-god-and-creatures

استاد و شاگرد، بنده و خداوند

/
در این فایل صوتی، یادی از استاد عزیزم در مالزی میکنم، که به ما هنر …
does-satan-really-exist

آیا شیطان واقعا وجود دارد؟

/
در این فایل صوتی در رابطه با شیطان و اینکه واقعاً شیطان وجود …
peace-with-Allah-

آشتی با خدا – بخش دوم: ارتباط با خدا

/
در این فایل، چهار روش کاربردی برای ایجاد رابطه با خداوند و بهت…
peace-with-Allah-

آشتی با خدا - بخش اول: سه نوع ایمان

/
در این فایل صوتی، در رابطه با این سوال صحبت خواهیم کرد: منظور از خد…