کم محلی و جاذبه

کم محلی و جاذبه

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که آیا کم محلی ک…
تنبلان گمنام

تنبلان گمنام

/
در این فایل صوتی در رابطه با تنبلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. وید…
ارزان فروختن خود

ارزان فروختن خود

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به ارزان…
درمان احساس حقارت

درمان احساس حقارت

/
در این فایل صوتی در رابطه با احساس حقارتی که پس از خودارضایی …
بی هدفی

بی هدفی

/
سلام خدمت کاربران مس به طلا. در این فایل صوتی در مورد بی هدفی …
ماندن در رابطه تمام شده

ماندن در رابطه تمام شده

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، راجع به ماند…
مسدود شدن تلگرام

مسدود شدن تلگرام

/
حال که تلگرام فیلتر شده است چگونه آموزشهای مس به طلا را دنبا…
زیان از سمت خدا

زیان از سمت خدا

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، در رابطه با …
هجوم وسوسه خودارضایی

هجوم وسوسه خودارضایی

/
در این فایل صوتی در رابطه با لغزیدن هنگام وسوسه صحبت می کنیم. د…
وظایف زن در حفظ شوهرش

وظایف زن در حفظ شوهرش

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، بعضی از وظای…