از چاله به چاه

از چاله به چاه

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی مبحث اعتیاد ب…
عدالت و احسان

عدالت و احسان

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به صفات …
رابطه جنسی قبل از ازدواج

رابطه جنسی قبل از ازدواج

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به رابطه…
کوبیدن دیگران

کوبیدن دیگران

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به این م…
کم محلی و جاذبه

کم محلی و جاذبه

/
در این فایل صوتی در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که آیا کم محلی ک…
تنبلان گمنام

تنبلان گمنام

/
در این فایل صوتی در رابطه با تنبلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. وید…
ارزان فروختن خود

ارزان فروختن خود

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی راجع به ارزان…
درمان احساس حقارت

درمان احساس حقارت

/
در این فایل صوتی در رابطه با احساس حقارتی که پس از خودارضایی …
بی هدفی

بی هدفی

/
سلام خدمت کاربران مس به طلا. در این فایل صوتی در مورد بی هدفی …
ماندن در رابطه تمام شده

ماندن در رابطه تمام شده

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در این فایل صوتی، راجع به ماند…