نزدیکی عاطفی و خطرات آن

نزدیکی عاطفی و خطرات آن

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. در کنار این ساحل مصنوعی هستیم …
ارزش وقت

ارزش وقت: باقیمانده عمر، قیمتی برایش نیست...

/
در این ویدیو در رابطه با ارزش وقت صحبت می کنیم و اینکه هیچو…
جمعه رنگی

جمعه رنگی

/
دوستان عزیز از روی قایق در دریاچه چیتگر این ویدیو رو براتون …
تغییر اعتقادات همسر بعد از ازدواج

تغییر اعتقادات همسر بعد از ازدواج

/
دوستان در این ویدیو در رابطه با یک موضوع بسیار مهم صحبت می کن…
مرد واقعی کیست

مرد واقعی کیست؟

/
دوستان مرد واقعی کیه؟ در این ویدیو در این رابطه صحبت می کنیم. …
مقایسه نماز با نامزدبازی

مقایسه نماز با نامزد بازی!!

/
دوستان حدود بیست و پنج دقیقه تا اذان مغرب هست، در کنار این دریاچه…
عدد پول یا برکت آن

مقدار عددی پول مهم تر است یا برکت آن؟

/
در این ویدیو در رابطه با برکت صحبت می کنیم و برکت رو با پول ز…
تونل شهوت

تونل شهوت!

/
سلام خدمت کاربران عزیز مس به طلا. من الان در خارج از تونل شهوت ه…
ثروت برای همه هست

ثروت برای همه هست!

/
دوستان در این ویدیو در رابطه با یک موضوع مهمی صحبت می کنیم. م…
چرا بعد از ترک شهوت رانی، دیگران را جذب خود می کنیم؟

چرا بعد از ترک شهوت رانی، دیگران را جذب خود می کنیم؟

/
دوستان در این ویدیو در رابطه با یک موضوع بسیار مهم صحبت می کن…