آیا میشود هم از سکس صحبت کرد هم از خدا؟

آیا میشود هم از مسائل جنسی صحبت کرد هم از خدا؟

/
یکی از کاربران سؤالی رو مطرح کرده بودن با این عنوان: شما که …
آیا واقعا میشود میل جنسی را استحاله کرد

آیا واقعا میشود میل جنسی را استحاله کرد؟

/
سلام به کاربران عزیز مس به طلا از کنار زاینده رود و این ساع…
چه کنیم تا با لباسهای چسبان تحریک نشویم

چه کنیم تا با لباسهای چسبان تحریک نشویم؟

/
به نام خدا دوستان توی این ویدیو می خواستم یکی از خاطرات و داس…
خانم، روح خودت را ارزان نفروش

خانم، روح خودت را ارزان نفروش!

/
کاربر عزیزی از ما سؤال پرسیدن: در رابطه با این موضوع صحبت ک…
تفاوت استحاله و پرهیز، سالیتود و تجرد

تفاوت استحاله و پرهیز، سالیتود و تجرد

/
توی این ویدیو یک سری از واژه هایی که توی مس به طلا زیاد است…

شرح دوره استحاله جنسی در 4 دقیقه

/
توی این دوره در رابطه با استحاله میل جنسی صحبت می کنیم و ف…
خودارضایی-فقر-ثروت

چرا خودارضایی باعث فقر و ترک آن باعث ثروت میشود؟

/
چرا خودارضایی باعث فقر میشه؟ قبلاً هم توضیحاتی داده …
هجوم به مشکل

من میتوانم - قسمت 2 - هجوم به مشکل

/
  دوستان عزیز توی این ویدیو در مورد توانستن باز هم بی…
ترک خودارضایی یعنی رهایی

ترک خودارضایی یعنی رهایی

/
به نام خدا دوستان می خواستم در رابطه با رهایی از شهوت صحبت کنم و …
خودارضایی و ضعف حافظه

خودارضایی و ضعف حافظه

/
کاربری به من پیام دادن و گفتن من دچار خودارضایی بودم و حافظه ام خی…