چرخه اعتیاد جنسی
,

چرخه اعتیاد جنسی

/
توی این ویدیو در رابطه با چرخه اعتیاد جنسی صحبت می کنیم. دونستن این…
خودارضایی-و-عدم-محبوبیت
, ,

خودارضایی و عدم محبوبیت

/
  توی این ویدیو در رابطه با این موضوع صحبت می ک…
خودارضایی و بیکاری
,

خودارضایی و بیکاری

/
توی این ویدیو با این کلاه جلوه های ویژه اومدم براتون ویدیو پر…
قدم-هفتم-ترک-خودارضایی-عبور-از-لغزش
,

قدم هفتم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: عبور از لغزش

/
قدم هفتم در ترک خودارضایی اینه که وقتی ما لغزش می کنیم، نا ا…
قدم 6 ترک خودارضایی
,

قدم ششم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی: یافتن همیار

/
قدم ششم در ترک خودارضایی این هستش که ما کسی رو پیدا کنیم که …
قدم 5 ترک خودارضایی
,

قدم پنجم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: صدا کردن اسم خدا

/
قدم پنجم در ترک خودارضایی این هستش که وقتی که وسوسه به ما هجوم…
کنترل چشم قدم چهارم در ترک خودارضایی
,

قدم چهارم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: کنترل چشم

/
چشمان خود را درویش کن!! یکی از مهمترین راههای ترک خودارضایی، کنترل …
ندیدن-ماهواره-قدم-سوم-ترک-خودارضایی
,

قدم سوم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: ندیدن ماهواره

/
توی این مقاله، سومین قدم ترک خودارضایی رو با هم مرور می کنیم. قدم سوم…
قدم دوم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی آشتی با خداوند
,

قدم دوم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی: آشتی با خداوند

/
توی این مقاله در رابطه با دومین قدم ترک خودارضایی که همون…
قدم-اول-از-هفت-قدم-ترک-خود-ارضایی-اراده
,

قدم اول (از هفت قدم) ترک خود ارضایی: اراده خداوند

/
این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیوهایی هستش که توی اون ها هفت قدم ترک …