does-satan-really-exist

آیا شیطان واقعا وجود دارد؟

در این فایل صوتی این سوال که « آیا واقعا شیطان وجود دارد؟ » را بررسی می‌کنیم.

آیا این عقیده که مفهوم شیطان ، یک مفهوم قدیمی و مربوط به کتابها و دوران قدیم است و در این قرن بیست و یکم، صحبت از شیطان بی فایده است، درست است؟

چرا باور نداشتن به وجود شیطان ، شدیدا به ضرر انسان تمام می‌شود؟

[member]

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

[member/]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید