عید قربان

این فایل صوتی را به مناسبت عید قربان تهیه کردیم.
نکته ای که داستان حضرت ابراهیم و امر خداوند در قربانی کردن فرزندش اسماعیل دارد، این است که دل انسان فقط جایگاه عشق به خداوند است و نه عشق های زمینی.
خداوند دلبستگی های انسان را می آزماید تا درجه ایمان او را بسنجد و تعالی ببخشد.

داستان اینکه در کودکی، در مسافرت به زاهدان، برادرم به خاطر بیماری زردی حال بسیار بدی داشت و در عین حال سانحه دیگری هم اتفاق افتاد که باعث شد پدرم ، فرزندش را «رفته » تلقی کند و …
ادامه داستان را در فایل گوش دهید.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید