ex-love

عشق های گذشته

در این فایل صوتی در رابطه با عشقهای گذشته، که تا به امروز از ذهن ما پاک نشده اند صحبت میکنیم.

آیا این عبارت صحیح است؟
هیچ کس جای عشق اول را نمیگیرد! 🤔

در اصل ، این عبارت صحیح نیست. عشق یک غریزه است و با گذشت زمان، عشق های زمینی قبلی، از ذهن انسان پاک میشوند. البته این در صورتی است که فردی که در عشق گذشته خود شکست خورده است، خیلی علمی و درست با این شکست عشقی روبرو شود و احساسات خود را درمان کند . برای اطلاعات بیشتر، سری مقاله های پس از جدایی را مطالعه نمایید.

فایل صوتی زیر را از دست ندهید:

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید