سیراب-شدن-از-شهوت

سیراب شدن از شهوت

/
توی این ویدیو اومدم کنار جوی آب دارم گذر عمر رو نگاه می کنم و جای…
ساده-زیستن

ساده زیستن

/
توی این ویدیو اومدم توی طبیعت و می خواستم در رابطه با…
ندیدن-ماهواره-قدم-سوم-ترک-خودارضایی

قدم سوم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: ندیدن ماهواره

/
توی این مقاله، سومین قدم ترک خودارضایی رو با هم مرور می کنیم. قدم سوم…

افشاگری: موسسه کینزی قسمت دوم: دنیای کودک آزار امروز

/
توی این ویدیو در رابطه با مؤسسه کینزی صحبت می کنیم. مؤسسه ای که در …
بدون-ترس-شهوت-پولدار-شویم؟

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 22 - چگونه بدون ترس از شهوت پولدار شویم؟

/
توی این ویدیو به سؤال یکی از کاربرهای عزیز جواب می دیم که گفتن: ما …
سوگواری-مرحله-چهارم-طلاق

سوگواری: مرحله چهارم بعد از طلاق

/
توی این ویدیو مرحله چهارم پس از جدایی رو که همون سوگواری هست، توضیح…
ورشکستگی عاطفی یا مالی

ورشکستگی عاطفی یا مالی امروز ما میتواند سکوی پرتاب باشد

/
متن این ویدیو را در زیر ملاحظه کنید: آقای محمد افلاکی پژوهشگر و مدرس پاکس…
Kinsey-institute-part 1

افشاگری: موسسه کینزی قسمت اول: ترویج رابطه جنسی در کودکان

/
توی این مقله مبحث بسیار مهمی رو آغاز می کنیم و در رابطه با مؤسسه …
قدم دوم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی آشتی با خداوند

قدم دوم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی: آشتی با خداوند

/
توی این مقاله در رابطه با دومین قدم ترک خودارضایی که همون…