خودارضایی و بیکاری

خودارضایی و بیکاری

/
توی این ویدیو با این کلاه جلوه های ویژه اومدم براتون ویدیو پر…
چگونگی تبدیل میل جنسی به پول و ثروت

تبدیل نیروی جنسی به ثروت - قسمت 23 - چگونگی تبدیل میل جنسی به پول و ثروت

/
توی این مقاله در رابطه با استحاله و تبدیل میل جنسی به ثروت و…
قدم-هفتم-ترک-خودارضایی-عبور-از-لغزش

قدم هفتم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: عبور از لغزش

/
قدم هفتم در ترک خودارضایی اینه که وقتی ما لغزش می کنیم، نا ا…
قدم 6 ترک خودارضایی

قدم ششم (از هفت قدم) در ترک خودارضایی: یافتن همیار

/
قدم ششم در ترک خودارضایی این هستش که ما کسی رو پیدا کنیم که …
قدم 5 ترک خودارضایی

قدم پنجم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: صدا کردن اسم خدا

/
قدم پنجم در ترک خودارضایی این هستش که وقتی که وسوسه به ما هجوم…
نوشتن-وقایع-روزانه-در-دوران-سالیتود

نوشتن وقایع روزانه در دوران سالیتود

/
توی این ویدیو در رابطه با دوران سالیتیود صحبت می کنیم. …
موسسه-کینزی-قسمت-سوم

افشاگری: موسسه کینزی قسمت سوم: دوران قبل و بعد از کینزی

/
در ادامه ویدیوهای معرفی افشاگری مؤسسه کینزی قسمت سوم این م…
حسادت

حسادت

/
در این ویدیو در مورد حسادت صحبت میکنیم. چون کاربری از ما…
کنترل چشم قدم چهارم در ترک خودارضایی

قدم چهارم (از هفت قدم) ترک خودارضایی: کنترل چشم

/
  قدم چهارم در ترک خودارضایی کنترل کردن چشم هست. "…