ترک خود ارضایی: از تاریکی تا نور

خودارضایی و دیگر زیرشاخه های شهوترانی مانند چشم چرانی و پورنوگرافی ، قلب انسان را سیاه میکند و انسان را در بند چرخه باطل اعتیاد قرار میدهد. چرخه ای که شامل خودارضایی، احساس گناه، پشیمانی، نا امیدی و مجددا خودارضایی است. با ترک این عمل و وارد شدن نور خداوند به زندگی ما، این چرخه برای همیشه شکسته شده و ما به یاری خداوند، طعم زندگی واقعی را میچشیم.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید