loving-too-much-love-addiction

عشق بیش از حد (بی تناسب)

وقتی که با تمام وجود خود را فدای معشوقت می‌کنی به امید اینکه او تو را دوستت داشته باشد، ولی انگار هر چه بیشتر خود را وقف او کنی، کمتر محبت او را به دست می آوری.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید