muharram-in-malaysia

خاطره ماه محرم در مالزی

در این فایل صوتی، خاطره ماه محرم در مالزی را تعریف میکنیم.

.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید