people-are-hungry

مردم گرسنه اند!!؟

در این فایل صوتی در رابطه با “گرسنه بودن مردم!!! و ارتباط آن با روحانیت و معنویت ” صحبت میکنیم.

مبحث بسیار کلیدی و زیربنایی که درک کردن آن انسان را به همه چیز میرساند و عدم درک آن، باعث میشود انسان سالها در این عالم سرگردان باشد.

“مردم گشنه اند، تو از روحانیت و معنویت حرف میزنی؟ ” جمله ای که در اصل به این واقعیت اشاره میکند:
“چون مردم از معنویت و روحانیت به دور افتاده اند، گرسنه اند” .

بزرگترین مشکل اکثر کسانی که فکر میکنند باید صبح تا شب دنبال لقمه ای نان بدوند، و کاری به معنویت و روحانیت نداشته باشند ، عدم درک این مطلب است:
“اگر میخواهید ثروتمند و سعادتمند شوید، راه حل آن پیش خداوند است و باید از او بخواهید تا فرمولهای کسب پول را به شما نشان دهد.”

درعین اینکه این مطلب بسیار ساده است، ولی متاسفانه انسانهای بسیاز زیادی از این واقعیت غافل هستند و آن را درک نمیکنند. حتی سردمداران قدرتهای بزرگ جهان مثل آمریکا که از آن سوی کره زمین، به قصد تصاحب و تسلط خاور میانه ، هر گونه ظلم و جنایتی را مرتکب میشوند. در صورتی که اگر آنها راه خداوند را در پیش میگرفتند، سود حاصل آنها در نهایت خیلی بیشتر از الان میشد.

این مطلب هم عالیه:  توبه

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید