repent-to-allah

توبه

در این فایل صوتی،درباره بازگشتن به سمت خدا صحبت میکنیم. اگر گناه یا گناهان زیادی مرتکب شده ایم، و فکر می‌کنیم که راه بازگشت نیست، باید به خاطر داشته باشیم که خداوند هر گناهی را میبخشد.

اگر گناهان جنسی مانند رابطه های نامشروع پیش از ازدواج داشته ایم، و نگران این هستیم که بعد از توبه، آبروی ریخته شده، عزت نفس پایمال شده و … چه خواهد شد، باید بدانیم که به عزت رساندن انسان در حیطه قدرت خداوند است نه ما.
اوست که گذشته انسانها را پاک میکند، آبرو را باز میگرداند و مواظب بنده توبه کرده خود میباشد. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

پس نگران درست شدن اوضاع بعد از توبه نباشیم. خداوند ازراههایی که خودش میداند، زندگی فرد را سر و سامان خواهد داد.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید