معرفی مس به طلا و استحاله نیروی جنسی توسط استاد افلاکی

نیروی جنسی خود را استحاله نموده و به ثروت تبدیل کنید

در متد مس به طلا که توسط دوست عزیزم جواد زارع در حال توسعه و تولید محتواست ؛ نیروی جنسی را استحاله نموده و مانند مسی که در علم کیمیا قابلیت تبدیل شدن به طلا را دارد ، شما نیز کیمیاگر قوی ترین نیروی درونی خود می شوید و این غریزه خدا دادی را به مرکز ارتعاشات مثبت برای جذب ثروت و موفقیت تبدیل می نمایید و مس وجود خود را به طلای ناب استحاله می نمایید این شیوه اولین بار در کشور ما بطور جدی پیگیری میشود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید