se-xu-al-slavery-of-worlds-people

بردگی جنسی مردم جهان

در این فایل صوتی، به افشاگری جریان عظیمی از رسانه ها و دانشمندان میپردازیم که تنها یک هدف را دنبال میکنند :
بردگی جنسی مردم جهان !

توضیح تحقیقی که توسط دانشگاه ایالتی میشیگان در ونکوور در سال۲۰۱۰ انجام شد. در این تحقیق، مسائلی مانند هم جنس بازی و خود ارضایی در قبایل بدوی کونگو در آفریقا مورد تحقیق قرار گرفت.
تبلیغات رسانه های غربی و انحرافات جنسی روز دنیا به این قبایل نرسیده و آنها هنوز اصالت خود را حفظ کرده اند.
واکنش این انسانهای اصیل به موضوعات هم جنس بازی و خودارضایی، بسیار جالب است.


این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

 

اصل این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید