solitude-nightly-moral-inventory

تمرین نوشتن شبانه سالیتود

در این فایل صوتی، یک تمرین شبانه برای دوران سالیتود آموزش خواهیم داد که قدمی بسیار مهم در شناختن شخصیت خودمان میباشد.

سنجیدن عملکرد روزانه خود به قصد اصلاح و بهبود خود و نیز استخراج کردن خصوصیات اخلاقی خود به مرور زمان.

نکته : طی این مرحله بی همرهی خضر مکن…

امیدوارم این تکنیک برایتان مفید باشد وتمرینات دوران سالیتود را ازامشب آغاز کنید.

اگر این آموزش را مفید یافتید، لطفا آن را برای عزیزان خود نیز ارسال فرمایید.

این فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

0 پاسخ

پاسخ دهید

آیا تمایل ورود به این بحث را دارید؟
اگر تمایل دارید، شرکت کنید!

پاسخ دهید