نوشته‌ها

کتابخوانی

کتابخوانی

/
در این ویدیو در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که ما چه کتاب…
my-story-from-atheist-to-allah-believer

داستان سفر من از عالم بی خدایی تا خدا

/
در این ویدیو ، داستان سفر خودم از عالم بی خدایی تا ایمان به خدا را ب…