نوشته‌ها

بزرگترین تفریح کار است

بزرگترین تفریح کار است

/
اگر زیربنای فکر ما خدمت کردن به دیگرن باشد، و اینکه در ه…
peace-with-Allah-

آشتی با خدا – بخش دوم: ارتباط با خدا

/
در این فایل، چهار روش کاربردی برای ایجاد رابطه با خداوند و بهت…
peace-with-Allah-

آشتی با خدا - بخش اول: سه نوع ایمان

/
در این فایل صوتی، در رابطه با این سوال صحبت خواهیم کرد: منظور از خد…