نوشته‌ها

مهربانی خدا

مهربانی خدا

/
"چرا خدا نجاتم نمیده؟ مگه نمی بینه چقدر حالم بده؟" سلام خدمت…