آرشیو برچسب ها : خدمت

در این فایل صوتی راجع به شهامت و جگر خدمت کردن صحبت میکنیم. این دوره زمانه که خیلی ها متاسفانه دنبال راه انداختن کار دیگران نیستند، خدمت کردن ارزش بالایی دارد.